Make your own free website on Tripod.com
BANAHAW

PAGPAPALA AT SUMPA


Home | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PAGPAPALA AT SUMPA

BANAHAW, TULUNGAN MO ANG TUMUTULONG SA AKIN
banahaw.jpg
BANAHAW, PAGPALAIN MO ANG NAGPAPALA SA AKIN; ISUMPA MO ANG SINUMANG GUMAWA NG MASAMA SA AKIN. AMEN

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200